Technológie pre cestovný ruch

Moderné informačné technológie do dnešného dňa vo svete otvorili mnoho zaujímavých ciest, ktorými môžeme predávať produkty, poskytovať služby, či komunikovaťso zákazníkmi. Platí to aj pre manažment a marketing cestovného ruchu.

Ponúkame:

  • inovatívne a komplexné riešenia, ktorým predchádza podrobná analýza potrieb,
  • ucelený systém zameraný na informovanie, propagáciu a navigáciu,
  • dlhodobé a ľahko aktualizovateľné aplikácie,
  • finančne efektívne riešenia,
  • flexibilitu pri kombinácií rôznych typov produktov,
  • a kompletnú technickú podporu a služby.

Ponúkané riešenia predstavujú modernú a žiadanú cestu marketingu cestovného ruchu. Sú založené na využití širokého spektra inovatívnych nástrojov a informačných technológií. Vďaka nim dodávame marketingu cestovného ruchu vysokú pridanú hodnotu – navrhujeme inovatívne produkty cestovného ruchu, skvalitňujeme propagáciu a zjednodušujeme predaj – čím prispievame k zviditeľneniu turistických atrakcií, lokalít a destinácií. Konečný efekt spočíva v skvalitní služieb cestovného ruchu.

Newsletter