Informácia o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej podľa ustanovení §281 až §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov platných v Slovenskej republike   na vytvorenie loga/značky destinácie Slovenský raj   Spoločnosť e-volution, s. r. o., Tomašíkova 10, 040 01 Košice, IČO: 36811246, vyhlásila dňa 5. 12. 2013 obchodnú…
Spoločnosť e-volution, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na vytvorenie loga/značky destinácie Slovenský raj.   Cieľom súťaže je vytvoriť logo/značku destinácie Slovenský raj, ktoré/á sa stane súčasťou nového vizuálneho štýlu pre marketingovú stratégiu a komunikáciu s verejnosťou.    Termín uzávierky podávania súťažných návrhov je 30.12.2013.   Výzvu na predloženie návrhov s bližšími…
V roku 2013 spoločnosť e-volution s.r.o. vytvorila pre mesto Košice web stránku propagujúcu cezhraničný projekt s oficiálnym názvom-Rozvoj spolupráce partnerských miest na historickej Tokajskej vinnej ceste. Dizajn stránky je prispôsobený téme vína a jej kultúry. Tím spoločnosti e-volution aktuálne pripravuje update rozšírenej verzie web stránky. Na vytvorení stránky participovali:    Grafický…
Pilotný projekt Košického samosprávneho kraja na podporu regionálneho cestovného ruchu s názvom Tašíkovo – Rozprávkový Košický kraj spája realitu s rozprávkovým svetom. Prioritne bol určený deťom a ich rodičom a mal za cieľ motivovať najmenších cestovateľov k spoznávaniu regiónu a objavovaniu jeho zaujímavostí hravou formou prostredníctvom rozprávok, ktoré vznikli na…
Po úspešnej realizácii podujatí Taši sa predstavuje koncom roka 2012 sme pre deti a ich rodičov pripravili v mesiacoch máj a jún 2013 pokračovanie putovania po Košickom kraji prostredníctvom piatich podujatí Taši sa zabáva. Verejné spoločenské a kultúrne podujatia boli realizované v rámci projektu Tašíkovo - Rozprávkový košický kraj a…
So záujmom podporiť realizáciu projektu Košického samosprávneho kraja Rozprávkové kráľovstvo – Groš sme vytvorili internetový portál www.tasi.sk, ktorého hlavným cieľom je inovatívne a pre dieťa zaujímavé propagovanie projektu. Prepracované grafické podanie a príťažlivá webová prezentácia o Kráľovstve rozprávok osloví nie len deti ale aj ich rodičov a rovnako prispieva k skvalitneniu vzdelávania…
V septembri 2012 sme zabezpečili a zrealizovali inštaláciu exteriérového kiosku v priestoroch Kláštora premonštrátov v Jasove, ktorý rozšíril možnosti prístupu k informáciám nie len počas turistickej sezóny ale aj mimo nej a priniesol nový potenciál pre rozvoj turizmu Kláštora. Inštalácia exteriérového informačného kiosku umožňuje verejnosti lepší prístup k informáciám o unikátnej národnej kultúrnej pamiatke. Súčasťou…
V novootvorenom kulinárskom komplexe VIA ROMA sme na prvom ročníku módnej show e-fashion z produkcie našej spoločnosti privítali úspešných mladých košických módnych návrhárov.  organizátor: e-volution s.r.o. produkcia: Tatiana Kozejová / e-volution s.r.o. svetlá: Mato Dexter Kravec kamera: Marek Bernát make up: Tatiana Kozejová vlasy: Miroslava Ponikova foto: Jozef Kadela, Tomáš…
  V júni 2013 v rámci projektu iniciovaného K.S.K. s názvom „Ulička remesiel – Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel“ sme inštalovali aj unikátny informačný panel prepojený s interaktívnou nástennou mapou. Inštalácia tohto unikátneho zariadenia bola súčasťou novovybudovaného Domu remesiel, ktorý je výsledkom jedného z hlavných ostrovov kultúry v Košiciach.   Informačný panel poskytuje návštevníkom podrobné…
V júni 2013 sme realizovali inštaláciu dvoch interaktívnych panelov, ako súčasť rekonštrukcie areálu Rodošto – Pamätný dom Františka II. Rákocziho, pobočky Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt s názvom "Miesta Rákocziho slávy"- po stopách Rákocziho bol financovaný prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce ENPI-Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013. Projekt je zameraný na vytvorenie kontaktov a prepojenie Mukačeva (Palanok), Sarospataku a Košíc…

Newsletter