Geografické informačné systémy

Pomocou Geografického informačného systému – alebo aj GIS – Vám zabezpečíme zmapovanievybranej oblasti zamerané na špeciálne informácie potrebné pre návštevníkov – turistov.

Služba zahŕňa vytvorenie mapy vymedzenej oblasti, ktorá môže mať napríklad nasledujúce možnosti:

  •          GIS - mapa pamiatok, atrakcií, zaujímavostí,
  •          GIS - mapa významných turistických objektov,
  •          GIS - mapa cyklotrás,
  •          GIS - mapa poskytovateľov služieb cestovného ruchu.

Vytvorený geografický informačný systém je možné využiť na internetových stránkach, alebo v podobe prenosnej multimediálnej aplikácie, alebo využiť v rámci informačných bodov (Kiosk, LCD panel).

  

Newsletter