Informačné technológie v Uličke remesiel


 

V júni 2013 v rámci projektu iniciovaného K.S.K. s názvom „Ulička remesiel – Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel“ sme inštalovali aj unikátny informačný panel prepojený s interaktívnou nástennou mapou. Inštalácia tohto unikátneho zariadenia bola súčasťou novovybudovaného Domu remesiel, ktorý je výsledkom jedného z hlavných ostrovov kultúry v Košiciach.

 

Informačný panel poskytuje návštevníkom podrobné informácie o historických remeslách a častiach objektu. Jednotlivým cechom je venovaná vlastná galéria s popisom ich tradičného remeselníckeho umenia. Prehľadné flash prezentácie ovládané jednoduchým dotykom sú užívateľsky priateľské ku všetkým generáciám. Návštevníkom na reálnu orientáciu po historickej podobe objektu poslúži interaktívna nástenná mapa, ktorá je priamo prepojená s informačným panelom. Návštevník má možnosť prostredníctvom technológie „interface“ prezerať informácie na paneli a súčasne sa orientovať na základe vysvietených lokalít interaktívnej mapy. Nakoľko zariadenie má spĺňať medzinárodný štandard, obsah prezentácií a mapy sú viacjazyčné. Zariadenie uľahčuje návštevníkom prístup k informáciám a pridáva zážitkovú hodnotu v podobe sebarealizácie.

  

Naša spoločnosť zabezpečila dodávku a inštaláciu technologického hardwaru, ako aj softwaru s viacjazyčným užívateľským rozhraním. Spolu s našimi partnermi sme zabezpečili vyhotovenie a inštaláciu vhodných konzol zapadajúcich do interiéru moderného kultúrneho zariadenia.

 

 

 

 

Fotogaléria:

Newsletter