Realizácia podujatí Taši sa zabáva
Po úspešnej realizácii podujatí Taši sa predstavuje koncom roka 2012 sme pre deti a ich rodičov pripravili v mesiacoch máj a jún 2013 pokračovanie putovania po Košickom kraji prostredníctvom piatich podujatí Taši sa zabáva.

Verejné spoločenské a kultúrne podujatia boli realizované v rámci projektu Tašíkovo - Rozprávkový košický kraj a tentokrát sa presunuli do ďalších rozprávkových miest - Dobšiná, Hrušov, Vlachovo, Zádiel a Moldava nad Bodvou.

Cieľom podujatí a celého projektu bolo motivovať deti a ich rodičov k spoznávaniu regiónu a objavovaniu jeho zaujímavostí hravou formou prostredníctvom rozprávok, ktoré vznikli na základe miestnych povestí. Tašíkovo – Rozprávkový Košický kraj bol pilotný projekt Košického samosprávneho kraja venovaný podpore regionálneho cestovného ruchu a bol určený prioritne deťom. Hlavným hrdinom celého príbehu je malý zatúlaný jazvečík Taši, ako potomok Tašerla, verného psa grófa Dionýza Andrášiho a jeho manželky. Na svojej ceste prechádza Gemersko-Abovským panstvom a poznáva región prostredníctvom miestnych povestí a legiend.

Motív organizovaných podujatí súvisel s obsahom rozpávky, vytvorenej na motívy povesti viažucej sa k významnej pamiatke každého miesta. Podľa charakteru rozprávky a daného miesta boli pre deti pripravené rôzne zaujímavé animačné programy, súťaže a samozrejme aj odmeny. Tieto poduajatia mali u detí aj rodičov veľký úspech a mnohí z nich putovali po všetkých miestach s nami, čím sa nám podarilo naplniť ciele projektu. 

 

 

Fotogaléria:

 

Newsletter