Realizácia podujatí Taši sa predstavujePilotný projekt Košického samosprávneho kraja na podporu regionálneho cestovného ruchu s názvom Tašíkovo – Rozprávkový Košický kraj spája realitu s rozprávkovým svetom. Prioritne bol určený deťom a ich rodičom a mal za cieľ motivovať najmenších cestovateľov k spoznávaniu regiónu a objavovaniu jeho zaujímavostí hravou formou prostredníctvom rozprávok, ktoré vznikli na základe miestnych povestí. Hlavným hrdinom celého príbehu Tašíkova je malý zatúlaný jazvečík Taši, ako potomok Tašerla, verného psa grófa Dionýza Andrášiho a jeho manželky.

V rámci projektu sme pre tých najmenších a ich rodičov pripravili v mesiacoch október až december 2012 sériu piatich podujatí s názvom Taši sa predstavuje na rôznych miestach Košického kraja. Tašiho putovanie malo veľký úspech, pre deti boli pripravené rôzne animačné programy, súťaže a samozrejme zaujímavé odmeny. Deťom sme predstavili nie len hlavného hrdinu príbehov, ale aj región Košického kraja na základe miestnych legiend, ktoré boli čítané vo forme rozprávok.

Verejné kultúrne a spoločenské podujatia sa konali v miestach Košice, Jablonov, Slavošovce, Betliar a Rožňava. Motív organizovaných podujatí súvisel s obsahom rozprávky, vytvorenej na motívy príbehu, legendy viažúcej sa k významnej pamiatke každého miesta. Podujatia slúžili aj ako prezentačný program pre promo ďalších rozprávkových miest, v ktorých bude deťom aj naďalej predstavovaný ich región netradičnou, rozprávkovou formou.

 

Fotogaléria:

Newsletter