Inštalácia exteriérového informačného kiosku - Kláštor premonštrátov v Jasove

V septembri 2012 sme zabezpečili a zrealizovali inštaláciu exteriérového kiosku v priestoroch Kláštora premonštrátov v Jasove, ktorý rozšíril možnosti prístupu k informáciám nie len počas turistickej sezóny ale aj mimo nej a priniesol nový potenciál pre rozvoj turizmu Kláštora. Inštalácia exteriérového informačného kiosku umožňuje verejnosti lepší prístup k informáciám o unikátnej národnej kultúrnej pamiatke.

Súčasťou dodávky bolo aj zabezpečenie obslužného softvéru, užívateľského rozhrania v cudzích jazykoch, navigačnej mapy a taktiež implementácia obsahu. Premonštrátsky kláštor patrí k najväčším zaujímavostiam obce. Turistický návštevníci si teraz vďaka inštalácii kiosku môžu vychutnať históriu Rádu premonštrátov a kláštora spolu s fotografiami z exteriérových a interiérových priestorov aj mimo sezóny a bez sprievodu.

 

Newsletter