Školenia

 

 

Vzdelávanie v cestovnom ruchu a zvyšovanie odborných vedomostí pracovníkov cestovného ruchu je dôležitým aspektom podpory rozvoja tohto odvetvia. V rámci našich služieb ponúkame odborné vzdelávanie, v podobe vzdelávacích kurzov, seminárov, školení a tréningov. Konkrétne obsahy vzdelávacích kurzov vieme vďaka flexibilným riešeniam prispôsobiť vašim individuálnym potrebám.

Newsletter