Turistický mystery shopper

 

 

Podstata mystery shopping resp. testovací nákupov spočíva v anonymnej návšteve a komplexnom zhodnotení konkrétneho zariadena. V našom ponímaní ide o zariadenia cestovného ruchu (hotely, reštaurácie, cestovné kancelárie a ďalšie podľa požiadavky). Testovacie "nákupy" sú doležitým zdrojom informácií a nástrojom pre získanie spätnej väzby z pohľadu zákazníka. Zároveň sú nástrojom zariadení a poskytovateľov cestovného ruchu pri zvyšovaní úrovne ich služieb, pri zlepšovaní výkonu zamestnancov, ako aj skvalitňovaní obchodnej stratégie podniku.

V rámci naších služieb zabezpečíme anonymnú návštevu Vášho zariadenia vyškoleným pracovníkom našej spoločnosti a vytvorenie komplexnej správy.

Newsletter