Nástroje na analýzu spokojnosti zákazníkov

 

Vytvorenie analýzy vychádza z prieskumu spokojnosti Vašich zákazníkov, identifikácií kľúčových rizík a problémov, s ktorými sa stretávate a následného stanovenia možných návrhov riešení v súvislosti s potrebami zákazníkov. Schopnosť chápať a predvídať budúce potreby zákazníkov je kľúčovým nástrojom k trvalému úspechu v podnikaní, obzvlášť cestovnom ruchu.

Newsletter