Turistické karty

Medzi významné nástroje podpory predaja a distribúcie produktov cestovného ruchu patria turistické karty - zľavové karty. Princíp fungovania týchto kariet založený na poskytovaní rôznych zliav a výhod v oblasti ubytovania, stravovania, dopravy, trávenia voľného času, či už ide o jednotlivca, alebo celé skupiny. Turistické karty podporujú vyšší nákup turistických produktov, ktoré sú v tomto systéme zapojené, čo má za následok vyššie zisky pre zainteresované subjekty.

 

Viac z tejto kategórie: Informačné kiosky »

Newsletter