Informačné kiosky

Elektronické informačné kiosky prinášajú návštevníkom ktoréhokoľvek cieľového miesta aktuálne informácie a pestré možnosti interakcie. Poskytujú vysokú informačnú pridanú hodnotu ku akýmkoľvek turistickým atraktivitám. Na rozdiel od iných statických informačných prvkov, akými sú informačné centrá, tabule a billboardy, umožňujú návštevníkom získať sprievodné informácie:

  • kedykoľvek bez ohľadu na otváracie hodiny,
  • pravidelne aktualizované,
  • podporené navigáciou v reálnom prostredí,
  • v obrazovej aj zvukovej forme,
  • s možnosťou sledovania spätnej väzby.

 Možnosti rozšírenia a ďalšie využitie zahŕňajú:

   • multi-touch monitor, 
   • infračervený dotykový monitor,
   • tematicky ladený dizajn,
   • bluetooth server,
   • wi-fi hot spot,
   • interaktívnu navigačnú mapu,
   • na mieru vytvorené vizualizácie,
   • (spätnú) projekciu,
   • biometrické systémy,
   • platoby cez kiosk,
   • tlač lístkov, pohľadníc, programu, 
   • čítacie zariadenia (BAR a EAN kódy),
   • čítačky kariet a čítačky platobných kariet,

a ďalšie.

Ďaľšie informácie

Newsletter