Internetové portály

 

Internetový portál, alebo aj webstránka, dnes predstavuje mnohokrát prvú a nevyhnutnú súčasť propagačných aktivít v cestovnom ruchu. Pri správnej implementácii však môže byť aj veľmi platným nástrojom celej stratégie marketingu:

  • vytvorených produktov cestovného ruchu,
  • efektívnej distribúcie a logistiky (rezervačný systém),
  • tvorby cenovej politiky (zľavové portály, súťaže, sezónna politika),
  • zabezpečovania propagácie.

V rámci našich služieb Vám zabezpečíme:

  • vytvorenie novej, alebo redizajn existujúcej internetovej stránky,
  • implementáciu CMS (Content management system – redakčného systému) s rozšírenými funkciami (komentáre, registrácia, mailing list),
  • implementáciu jednoduchého rezervačného systému,
  • implementáciu komunikačnej platformy medzi partnermi (samosprávou, poskytovateľmi služieb cestovného ruchu, zákazníkmi, ...).

Newsletter