Fotografia a video

 

Fotografia a video patria k bežným obsahovým prvkom, ktoré sa využívajú pri propagácii produktov a služieb, cestovný ruch nevynímajúc. Vďaka možnostiam, ktoré prinášajú neustále sa vyvíjajúce moderné technológie, Vám poskytneme nový pohľad na využitie fotografií a videa pre maximálnu podporu produktov a služieb cestovného ruchu.

  • Vytvorenie a spracovanie umeleckej fotografie.
  • Vytvorenie fotoanimácie.

Fotoanimácia využíva namiesto kreslenej animácie fotografie, snímané na filmový pás, čo umožnuje ilúziu pohybu nápisov a značiek.

Vytvorený obsah je možné využívať ako samostatné multimédiá v mobilných zariadeniach, video a audio prehrávačoch, sprístupnením na internetových stránkach, alebo na navigačné zariadenia a vytvorenia GPS sprievodcov.

 

 

Newsletter