Bluetooth servre

Technológia bluetooth prenosu informácií dnes patrí medzi štandardne využívané prvky. Prostredníctvom nej  je možné zabezpečiť automatizované zasielanie informácií návštevníkom v mieste najrôznejších informačných bodov, turistických a informačných centier.

 

Newsletter