Podnikateľské plány

 

Vytvorenie štandardných podnikateľských plánov určených pre produkty a služby v cestovnom ruchu, ako aj pre iné podnikateľské zámery, vrátane finančných analýz.

Newsletter