e-Marketingové stratégie

 

 

 

Cieľom e-marketingu je využiť internet a ostatné formy elektronickej komunikácie ku komunikácii s cieľovými skupinami efektívnym spôsobom a umožniť spoluprácu s partnerskými subjektmi tam, kde je spoločný záujem. e-marketing sa dostáva do pozície dominantného nástroja vo všetkých oblastiach ekonomiky, cestovný ruch nevynímajúc.

Výhody „e-formy" marketingu z pohľadu cestovného ruchu patria:

 

  • atraktívne a ľahko dostupné multimediálne prvky oboznamujúce návštevníkov s atrakciou, lokalitou, či destináciou,
  • možnosť bezprostrednej spätnej väzby od návštevníkov, 
  • časovo aj nákladovo mimoriadne efektívne formy komunikácie dodávateľov so zákazníkmi – návštevníkmi,
  • možnosť tvorby balíkov produktov „za chodu" s prispôsobením sa preferenciám návštevníkov a ich okamžitého predaja.

 

Newsletter