Vytlačiť túto stránku

Wi-Fi Hot Spoty

 

Veľmi dôležitou súčasťou takmer každej informačnej aktivity ako aj podpory produktov cestovného ruchu je v súčasnosti prístup na internet. Pomocou tohto štandardného produktu zabezpečíme internetové pripojenie, vhodné pre lokality s vysokým výskytom turistov a poskytovateľov doplnkových služieb.